Reklamační řád

Rwklamační řád LJV TRONIX s.r.o.

 

reklamační řád platný od 1.6.2018 

 1. Reklamační řád
  Reklamační řád společnosti LJV TRONIX s.r.o., identifikační číslo: 069 27 971, adresa elektronického obchodu: Nové Sady 988/2 ; 602 00, Brno - Staré Brno vychází z Občanského zákoníku v platném znění  a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel (nakupující) podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce, případně vyzvednutím na poště nebo jiném, k tomu určeném zařízení (např. balíkomat), převzetím zboží na provozovně prodávajícího nebo výdejním místě.
 2. Kontrola
  Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod LJV TRONIX s.r.o., Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod LJV TRONIX s.r.o., pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a nejlépe v originálním obalu (není povinností).
  Reklamace zásilek LJV TRONIX s.r.o., může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele/prodávajícího, výdejním a expedičním místě: Žádlovice 1 , Loštice 78983  e-mail: info@neviditelnatv.cz
  Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: p. Vinkler
  Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:
  s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci, mechanicky poškozené, bez doložení původu nákupu, poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či zboží poškozené neodborným servisním zásahem.
 3. Reklamace, jak postupovat
  Postupujte prosím podle instrukcí uvedených níže na této stránce. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:
  - zboží došlo v porušeném obalu. V takovém případě doporučujeme zásilku nepřevzít, sepsat s dodávkovou službou protokol a neprodleně informovat internetový obchod  LJV TRONIX s.r.o.
  - zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada. Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu, zda je zboží v záruce a zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu provozovny – výdejního místa. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.
 4. Popis správně zaslané reklamace
  Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložte do vhodného obalu pro přepravu, do horního levého rohu uveďte Vaši zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu. Náklady na dopravu reklamace do provozovny nebo do výdejního a expedičního místa LJV TRONIX s.r.o.. nese objednatel,
  stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.
  Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů.

 

V Brně dne 1.6.2018 

LJV TRONIX, s. r. o.